Báo giá Inverter và tấm năng lượng mặt trời

Dưới đây là bảng báo giá thiết bị Inerter chuyển đổi điện năng lượng mặt trời.

Bạn có thể tải bảng báo giá thiết bị inverter tại đây: https://bachvietjsc.com/wp-content/uploads/2018/01/báo-giá-inverter.pdf

Dưới đây là báo giá thiết bị tấm pin năng lượng mặt trời