Báo giá đèn trang trí và sân vườn NLMT

Dưới đây là báo giá dành cho đèn trang trí và đèn sân vườn năng lượng mặt trời mà công ty bách việt đang cung cấp trên thị trường: